"I hate to spread rumours. But what else one can do with them?"
- Amanda Lear

 

Ang Sad Naman ng Day ko…

Nasa office na ako piro parang gusto ko pa ring umiyak. Talagang masakit isipin na ang taong dati mong minahal, ngayon ay mahal mo pa pala, piro hindi mo na siya pwedeng angkinin ng buo - at ang isang araw na nagsama kayo ay isang hiram na sandali lang.

Inamin ko sa kaniya na pinagsisihan ko ang araw na ipinagtabuyan ko siya. Kahit alam ko hindi iyon sapat para iwan niya ang taong mahal niya ngayon at bumalik sa akin.